Door: Marc Wessels

Op 31 oktober 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Zowel het VK als de EU doen er alles aan om met een deal afscheid van elkaar te nemen, maar het is nog niet gezegd dat dat gaat lukken. Met of zonder deal, de kans is groot dat bestaande contracten straks niet meer geldig zijn. Hoe ga je daar mee om en wat kun je nu al doen? 

Inventariseer voor de brexit 

Breng nu alvast in kaart wat de gevolgen zijn van een brexit. Hoe raakt het jouw bedrijfsactiviteiten en welke partners krijgen daar mee te maken? Vraag contractspartijen om hetzelfde te doen. Als jullie tot de conclusie komen dat de brexit nadelige gevolgen heeft voor het uitvoeren van contractafspraken, ga dan in gesprek. Eventuele schade en geschillen kun je voorkomen, door vroegtijdig te overleggen hoe de gevolgen te ondervangen in nieuwe of verbeterde contracten. Dit bespaart je een gang naar de rechter, iets wat voor beide partijen onprettig is. 

Toch een gang naar de rechter? 

Kunnen beide contractspartijen niet tot overeenstemming komen hoe de gevolgen van de brexit opgevangen moeten worden? Dan is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Ga in zo’n situatie pro-actief, zorgvuldig en redelijk om met de wederpartij. Het is belangrijk dat de contractspartijen overeenkomen in welk land er geprocedeerd mag worden en op basis van welk nationaal recht. Maak deze afspraken voor de daadwerkelijke brexit. Ook hiermee voorkom je schade en geschillen achteraf. 

Zakendoen na de brexit?

Wil je zakendoen met het Verenigd Koninkrijk, dan zijn professionele Engelse vertalingen en een goede Engelse taalvaardigheid essentieel. Bekijk ons aanbod: