Door: Marc Wessels 

Brexit staat voor het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De term brexit is een samenstelling van de woorden BRitish en EXIT. Op 23 juni 2016 werd door het Britse parlement een referendum gehouden over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. De vraag was: moet het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie blijven of de Europese Unie verlaten? Met een kleine meerderheid (51,89 procent) werd er gekozen voor uittreding uit de EU.

Wanneer is de brexit?

Op 29 maart 2017 maakte het Verenigd Koninkrijk officieel bekend dat het de Europese Unie gaan verlaten volgens de Artikel-50 procedure. Daarbij werd 29 maart 2019 als datum gesteld om definitief uit de EU te treden. Omdat een deal in het Engelse parlement uitbleef, werd uitstel gevraagd voor de brexit. De nieuwe uittredingsdatum van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is 31 oktober.

Hoe kwam het brexitreferendum tot stand?

In 2015 werd David Cameron herkozen als premier van het Verenigd Koninkrijk. In het verkiezingsprogramma van zijn partij, de Conservatieve Partij, stond dat er een bindend referendum zou komen over een brexit. Op 20 februari 2016 willigde de premier de belofte uit het verkiezingsprogramma in en kondigde hij het brexitreferendum aan voor 23 juni 2016.

Premier Cameron wilde in de EU blijven, mits de Europese Unie akkoord zou gaan met zijn onderhandelingsvoorwaarden. Cameron liet het de leden van zijn kabinet vrij om zich aan te sluiten bij het officiële kabinetsstandpunt (binnen de EU blijven). Vijf kabinetsleden kozen voor een brexit, zestien leden, waaronder Cameron zelf en de huidige premier May, wilden in de Europese Unie blijven. Aangezien het ging om een bindend referendum, zou de stem van het volk ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Op 23 juni 2016 koos het Britse volk met een kleine meerderheid voor een brexit.

Hoe verder na het brexitreferendum?

Premier Cameron trad af toen het brexitreferendum uitwees dat het Britse volk had gestemd voor uittreding. Theresa May werd naar voren geschoven om de brexit in goede banen te leiden. Zij is een groot voorstander van een brexitdeal met de Europese Unie, waarbij beide partijen zo min mogelijk schade ervaren. Een eerste voorstel voor een brexitdeal werd door het Britse parlement afgewezen, waarop May opnieuw moest onderhandelen in Europa om een betere deal voor elkaar te krijgen. Het uitblijven van een deal heeft geleid tot uitstel van de brexit tot 31 oktober 2019.

May heeft na het uitstel een nieuw brexit-voorstel gedaan. Dat hield in dat een afwijzing zou leiden tot onderzoek naar een nieuw referendum over de brexit. Dit voorstel werd niet geaccepteerd en op 24 mei kondigde May haar aftreden aan. 

Boris Johnson volgde Theresa May op als Brits premier. Johnson heeft men verzekerd dat de brexit op 31 oktober 2019 door gaat. Als het niet met een deal met de EU is, dan zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten zonder deal.

Zakendoen na de brexit?

Wil je zakendoen met het Verenigd Koninkrijk of met de Britse bedrijven die nu in Amsterdam gevestigd zijn, dan zijn professionele Engelse vertalingen en een goede Engelse taalvaardigheid essentieel. Bekijk ons aanbod: