Door: Marc Wessels

Als het Verenigd Koninkrijk in oktober 2019 daadwerkelijk de Europese Unie verlaat, wat gebeurt er dan met Europese handelsafspraken? Op welke manier gaat jouw onderneming last krijgen van de brexit? En hoe kun je toch nog handelen met het Verenigd Koninkrijk? 

Afspraken vervallen, nieuwe afspraken nodig 

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, vervallen de bestaande Europese handelsafspraken met het VK. Bedrijven daar kunnen dan geen gebruik meer maken van de overeenkomsten die nu gelden. De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit zelf nieuwe afspraken gaat maken voor haar bedrijfsleven. Dat kan impact hebben op jouw handel: de markt komt namelijk in beweging. Zelfs als je geen handel drijft met het VK, kan jouw onderneming hierdoor toch hinder ondervinden van de brexit. 

Voordelen voor export naar buiten de EU 

De brexit raakt natuurlijk de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Maar het uittreden van het VK uit de EU heeft ook effect op export naar buiten de Europese Unie. Maak jij gebruik van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord, dan kan dat voordeel vervallen na de brexit. In ieder handelsakkoord wordt namelijk per product afgesproken welke eisen gelden om te spreken van een EU-oorsprong. Is er een maximum aan ‘niet van oorsprong zijnde materialen’? Dan tellen alle onderdelen uit het VK komen, niet mee als materialen met een EU-oorsprong. En dat kan gevolgen hebben voor de invoerheffingen. 

Handelsafspraken: de nieuwe regels na de brexit

Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet tot een deal komen, gaan de huidige regels van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) gelden. Daar horen andere invoer- en exportheffingen bij. De WTO heeft namelijk met al zijn leden afspraken gemaakt over het gemakkelijker, goedkoper en eerlijker maken van de handel. Na de brexit gaan voor het Verenigd Koninkrijk de afspraken gelden die ook voor andere niet-EU-landen gelden. 

Zakendoen na de brexit?

Wil je zakendoen met het Verenigd Koninkrijk, dan zijn professionele Engelse vertalingen en een goede Engelse taalvaardigheid essentieel. Bekijk ons aanbod: