Door: Marc Wessels 

Een no deal brexit heeft grote gevolgen voor Nederlandse bedrijven die actief handeldrijven met Britse bedrijven. De economische groei kan een flinke tik krijgen en diverse sectoren zullen schade ondervinden. Minder toeristen, hogere importheffingen, langere transporttijden, problemen voor de IT-sector. We zetten de belangrijkste gevolgen van een no deal brexit voor Nederland op een rij.  

Grote financiële gevolgen van een no deal brexit

Nederland is Engelands belangrijkste handelspartner op het Europese vasteland. Stapt het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie, dan gaan we dat hoe dan ook voelen. Volgens economen van ABN Amro zorgt een no deal-scenario voor een half procentpunt minder economische groei. Op een verwachte groei van 2,6 procent voor 2019, zal iedereen dat voelen in de portemonnee. De lagere economische groei zal vooral het gevolg zijn van een lagere pond en een daarbij horend lager exportcijfer van Nederlandse bedrijven naar het VK.

Hogere importheffingen

Het verwachte lagere exportcijfer hangt samen met de invoerheffingen die de WTO (Wereldhandelsorganisatie) hanteert. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU zonder deal verlaat, gaan de algemeen geldende invoerheffingen van de WTO gelden. Voor een aantal branches betekent dit hogere invoerheffingen (en dus minder verwachte export naar het VK vanuit Nederland). Het gaat om de branches ‘ruwe aardolie en aardolieproducten’, ‘groenten en fruit’, ‘voertuigen voor wegvervoer’ en ‘vlees- en vleesproducten’.

Problemen voor de IT-branche

De IT-sector in Nederland haalt maar liefst een derde van zijn jaarlijkse omzet, 22 miljard euro, uit telecommunicatie- en computerdiensten in het buitenland. Meer dan 20 procent van die omzet komt uit handel met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er ruim 8.000 banen in de IT-sector direct gerelateerd aan export naar het VK. Een no-deal-brexit in combinatie met een zwakkere Britse pond zal de IT-sector een flinke tik geven.

Reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk?

Wat de brexit betekent voor het heen en weer reizen naar het Verenigd Koninkrijk is nog niet bekend. Er is nu al paspoortcontrole als je bijvoorbeeld naar Londen vliegt. De verwachting is dan ook dat er weinig verandert op dit vlak. Wel is een zogenaamde ‘douane-unie’, waarin afspraken over de buitengrenzen van de EU worden opgenomen, een heikel punt in het Britse parlement.

Zakendoen na de brexit?

Wil je zakendoen met het Verenigd Koninkrijk, dan zijn professionele Engelse vertalingen en een goede Engelse taalvaardigheid essentieel. Bekijk ons aanbod: