Algemene voorwaarden

Met veel van onze klanten werken we al jarenlang tot tevredenheid samen. Maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over ons werk. Neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen tien dagen contact op met je contactpersoon bij het Taalcentrum-VU. De volgorde is: we gaan eerst ons best doen om er met jou uit te komen. Als dat niet lukt, kun je over ons klagen bij een onafhankelijke klachtbeoordelaar.

Jouw klacht en onze reactie: de interne procedure

  1. Meld je klacht binnen tien dagen nadat je onvrede is ontstaan. Je kunt je klacht melden via ons algemene telefoonnummer 020 – 598 64 20 of via ons algemene e-mailadres.
  2. Binnen één werkdag nadat we je klacht hebben ontvangen, nemen we contact met je op om de ontvangst van je klacht te bevestigen. Ook laten we je weten wat onze volgende stap is.
  3. We onderzoeken meteen wat er aan de hand is. Dat doen we zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 3 weken. Als we meer tijd nodig hebben, laten we je dat weten.
  4. Daarna krijg jij uitsluitsel op jouw klacht. We laten jou dat weten binnen 4 weken na de start van de procedure. Als we meer tijd nodig hebben, laten we je dat weten.
  5. Alle klachten worden opgenomen in een aparte klachtenregistratie. In die registratie leggen wij vast wat de klacht was en wat de gekozen oplossing is. Ook vermeldt de registratie of jij als klager instemt met de geboden oplossing. De klachtenregistratie wordt na 4 jaar gewist.
  6. De interne klachtenprocedure is vertrouwelijk. Niemand wordt van jouw klacht op de hoogte gesteld behalve de desbetreffende projectcoördinator, de directeur van het Taalcentrum en degene tegen wie de klacht zich richtte. Natuurlijk word jij zelf van alle stappen van de procedure op de hoogte gehouden.